news-details
Slovenija

Reševanje ranljive slovenske obale: razmere so specifične ...

Za zmanjševanje poplavne ogroženosti v porečju slovenske obale je okoljsko ministrstvo v okviru nacionalnega načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti predvidelo več negradbenih ukrepov, kot npr. vzpostavitev novih lokacij za alarmiranje v primeru visokih voda. .si

Preberi več